Mẫu hợp đồng cho thuê hội trường

 - Người đăng bài viết: Kiều Trang  - Chuyên mục : Hội trường

Tham khảo 2 mẫu hợp đồng thuê hội trường và dịch vụ, trình bày rõ ràng về thông tin hai bên, các điều khi kí hợp đồng giúp thành công khi thuê

 

MẪU 1:

KHÁCH SẠN

XXXXXXXX

     ----***----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội ngày ….. tháng …….. năm …..

HP ĐỒNG KINH T

(Thuê hội trường và các dịch vụ)

- Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày14/06/2005 của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam .

- Căn cứ về Quy định tổ chức hoạt động và chế độ quản lý tài chính của …….

Hôm nay, ngày  .....  tháng … năm  …..  tại …….

Chúng tôi gồm:

 

BÊN A: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ông/ Bà: xxxxxxxxxxxxxxxxxx                              Chức vụ : xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Địa chỉ:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Mã số thuế: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Điện thoại: xxxxxxxxxxxxxxxxxx                            Fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

BÊN B: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bà:      xxxxxxxxxxxxxxxxxx                                   Chức vụ:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Địa chỉ : xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Điện thoại : xxxxxxxxxxxxxxxxxx                           Fax : xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tài khoản :  xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mã số thuế :  xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Hai bên  thoả thuận ký  hợp đồng thuê hội trường theo các điều khoản sau  :

Điều I : Bên B cho bên A thuê địa điểm và cung cấp các dịch vụ gồm :

 

I. Hội trường, phòng họp : 

1. Hai hội trường với các yêu cầu sau:

-  Sắp xếp hội trường: kê hình chữ U theo lớp học

-  Có phông chữ trong hội trường;

-  Bàn đón khách bên ngoài hội trường;

-  Trang thiết bị âm thanh, máy lạnh, ánh sáng;

-  Bục phát biểu; 

-  Hoa tươi, nước uống;

-  Bảng hướng dẫn vào hội trường.

………..

2.  Hội trường ngày A và B/xx/xxxx : trên 30 người

-  Giá thuê hội trường: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

3. Hội trường ngày A1 và B1/xx/xxxx: trên 20 người

-  Giá thuê hội trường: xxxxxxxxxxxxxxxx

-  Các phòng đều đầy đủ tiện nghi : điều hoà, nóng lạnh, ti vi, tủ lạnh, điện thoại,

toilet, bồn tắm, mặt tiền nhìn ra phố)

 

4.Thuê Projector kèm phông màn chiếu cho 2 lớp: x ngày x XXXX đ = xxxxx đ

 

II/ Nghỉ giải lao giữa giờ:

+ Giải khát giữa giờ : xxxxxxxxx đ x 56 xuất x 4 buổi = xxxxxxxxxxxx

 

III/ Các dịch vụ khác :  Các dịch vụ phát sinh tính theo thực tế sử dụng./.

 

*) Tổng chi phí:  xxxxxx đ (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

 

*) Hình thức thanh toán : Tiền mặt

 

Điều II : Bên A có trách nhiệm giữ đúng lịch thuê phòng theo như thoả thuận tại

điều I. Nếu hoãn, thay đổi hoặc huỷ hợp đồng bên A phải báo trước cho bên B trước 3 ngày. Nếu báo sau 3 ngày, Bên A chịu phạt 70% tiền các dịch vụ sẽ thuê trong ngày đầu tiên theo hợp đồng đã ký. Nếu không có thông báo thay đổi, bên A phải thanh toán cho bên B  các dịch vụ đã ghi trong hợp đồng.

 

Điều III : Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng, Bên A phải thanh

toán đầy đủ cho Bên B theo bản thanh lý hợp đồng đã được hai bên thoả thuận. Sau thời gian nói trên số tiền trả chậm sẽ được cộng thêm lãi suất Ngân hàng theo thời điểm hiện tại cho đến ngày Bên A thanh toán tiền cho Bên B.  Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu Bên A để xảy ra mất mát, hư hỏng tài sản của Bên B thì Bên A phải bồi thường cho Bên B.

 

Điều IV : Các cam kết chung 

Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các quy định đã ghi trong hợp đồng. Trong quá

trình thực hiện hợp đồng nếu có gì vướng mắc hai bên cùng bàn bạc thống nhất để giải quyết, nếu bên nào vi phạm sẽ bị xử lý theo chế độ hợp đồng kinh tế đã quy định.

 

Điều V : Hợp đồng được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

xxxxxxxxxxxxxx

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

xxxxxxxxxxxxxx

 

MẪU 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc  lập – Tự  do – Hạnh phúc

------------------------------

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

Về việc cho thuê hội trường và cung cấp dịch vụ

Số:  52/ PL

 • Căn cứ Bộ Luật Dân sự và Luật Thương mại do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng đáp ứng của hai bên tham gia ký kết hợp đồng

Hà nội  ngày…   tháng …  năm  …..

Bên A  : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Địa chỉ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

MST : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -  Fax : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

E- mail :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx            Website : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Số TK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tại NH  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Đại diện  : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx            Chức vụ :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Bên B :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Địa chỉ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel   : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                 Fax : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                 

Số TK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Ngân hàng xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Đại diện: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx            Chức vụ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Hai bên  thoả thuận ký  hợp đồng thuê hội trường theo các điều khoản sau  :

ĐIỀU 1 :  Bên B  đặt thuê phòng hội trường và sử dụng dịch vụ của bên A theo số lượng sau :

 • Phòng họp:

 

Phòng họp

Đơn giá / ngày-người

(VND)

Số ngày sử dụng

Thành tiền

(VND)

Hội trường tầng 7

xxxxxx

xxxx  ngày

xxxxxxxxxxx

 

Chi tiết cụ thể:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 • Dịch vụ:

 

Dịch vụ

Số lượng

(người)

Đơn giá/người

(VND)

Số lần

sử dụng

Thành tiền

(VND)

Tiệc giữa giờ

xx

xxxx

x

xxxxx

Ăn trưa

xx

xxxx

x

xxxx

Tổng cộng

xxxxxx

 

 • Tổng dịch vụ:

 

Tổng dịch vụ = Phòng họp+dịch vụ = xxxxxx  + xxxxxxxxx =  xxxxxxxxx (VND)

Chi phi khac : xxxxxxxxx

Tong xxxxxxxxxx VND

[số tiền viết bằng chữ: xxxxxxxxxxxxxx]

 

ĐIỀU 2 : Bên A đảm bảo cung cấp phòng hội trường đã được trang trí và bao gồm như sau:

Cách bố trí phòng: Phòng có bục phát biểu, bàn ghế kê theo hình chữ U. Có đủ bàn ghế cho 40  học viên.

 • Có Màn chiếu
 • Có Phông in trang trí hôị trường
 • Có Mic (có ít nhất 1 mic đặt bàn và 2 mic không dây)
 • Có Internet và đảm bảo mức độ chạy ổn định của internet khi số lượng truy cập vào mạng cùng lúc là 20 máy
 • Ngày khai mạc có trang trí hoa và có băng rôn khẩu hiệu chào mừng đại biểu
 • ………………………..

.Bên A có trách nhiệm tạo điều kiện tốt nhất cho bên B để khóa học do Bên B tổ chức thành công tốt đẹp.

 

ĐIỀU 3 : Phương thức thanh toán

Tổng trị giá hợp đồng :  xxxxxxxxxxxxxx

Ngay sau khi ký  hợp đồng bên B đặt cọc 20% trị giá hợp đồng cho bên A

Số tiền còn lại thanh toán sau khi bên A thực hiện xong hợp đồng có biên bản thanh lý HĐ và hoá đơn GTGT

Thanh toán chuyển khoản

 

ĐIỀU 4 : Trách nhiệm của hai bên

Trách nhiệm của bên A :

 

Bên A có trách đảm bảo đầy đủ số lượng cũng như chất lượng tiêu chuẩn phòng  như bên B đã đặt, nếu có gì thay đổi  về số lượng hoặc phát sinh khác hai bên phải cùng nhau bàn bạc . Bên A mà huỷ đặt phòng của bên B phải bồi thường 100%.

 

Trách nhiệm của bên B :

Bên B phải đảm bảo đầy đủ số lượng đã đặt. Thay  đổi báo  huỷ  phòng  phải bồi thường 100% . Nếu có gì thay đổi hai bên phải cùng nhau bàn bạc.

 

ĐIỀU 5: Trách nhiệm và tiền phạt

 

Mọi  vi phạm hợp đồng  dẫn đến thiệt hại cho khách, ảnh hưởng đến bên  kia , bên  nào vi phạm  phải chịu hoàn toàn trách nhiệm  và phải đền bù toàn bộ phần thiệt hại, phải bồi thường 100%.

 

ĐIỀU 6 : Giải quyết tranh chấp

 

Mọi bất đồng tranh chấp nảy sinh liên quan đến hợp đồng này được giải quyết trên cơ sở thương lượng giữa hai bên. Trong trường hợp không thoả thuận được thì tranh chấp sẽ được đưa ra trọng tài kinh tế nhà nước xét xử và hai bên phải tuân theo các quyết định của hội đồng trọng tài đó.

 

ĐIỀU 7:  Cam kết chung

 

Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ  các điều khoản ghi trong hợp đồng . Nếu trong quá trình thực hiện có gì thay đổi hoặc khó khăn  thì hai bên phải cùng nhau bàn bạc và tìm cách giải quyết .

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký. Hợp đồng này được lập thành  02 bản, mỗi bên  giữ 01 bản có giá trị như nhau .

 

ĐẠI DIỆN BÊN A   

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

Dowload Mẫu hợp đồng thuê hội trường: Mẫu 1, Mẫu 2

 

 

 Bấm đặt phòng tại đây, chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay với bạn

 

CÁC DỊCH VỤ CỘNG THÊM NGOÀI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU

 • Dịch vụ cho thuê máy tính
 • Dịch vụ cho thuê biển thông báo sự kiện
 • Dịch vụ cho thuê wifi di động
 • Dịch vụ camera di động
 • Dịch vụ phòng chờ
 • Dịch vụ lễ tân
 • Dịch vụ văn phòng

Liên hệ tư vấn và đặt phòng:

HOTLINE: 0915.259.497

CS1: TẦNG 7 - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÂN HỒ - SỐ 51 LÊ ĐẠI HÀNH - HAI BÀ TRƯNG - HÀ NỘI

CS2: TÒA NHÀ 3 TẦNG - SỐ 335 ĐƯỜNG CẦU GIẤY - HÀ NỘI (CẠNH CHUNG CƯ 17 TẦNG - 335 CẦU GIẤY)


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

Giới thiệu

Giới thiệu về dịch vụ cho thuê hội trường

Với xã hội ngày càng phát triển, việc trang bị phòng hội trường, phòng họp, phòng đào tạo là một trong những nhu cầu thiết yếu để mở rộng uy thế và danh tiếng cũng như ảnh hưởng đến sự phát triển của các công ty. Song điều này sẽ là một khó khăn đối với các công ty vừa và nhỏ vì sẽ gây...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết chothuehoitruong.vn từ đầu

Thống kê
 •   Đang truy cập 7
 
 •   Hôm nay 594
 •   Tháng hiện tại 12,731
 •   Tổng lượt truy cập 851,388