Cho thuê hội trường, hội thảo, phòng học tại Hà Nội 0243.9785.768

http://chothuehoitruong.vn


Lớp ABA cơ bản tháng 5 tại hội trường Edusgroup

Lớp ABA cơ bản tháng 5 tại hội trường Edusgroup
Vào 12.05.2017, Mosaic.org.vn đã tổ chức KHÓA TẬP HUẤN LỚP ABA CƠ BẢN tại hội trường Edusgroup với những chia sẻ, hoạt động đào tạo chuyên nghiệp.

 

http://mosaic.org.vn/ là một trang web được lập ra với mục đích " Vì tương lai trẻ em ", nhất là trẻ có dấu hiệu đặc biệt như tự kỷ, tăng động, rối loạn phát triển...

Các khóa học của Mosaic cũng theo những tiêu chí nhất định như lớp ABA cơ bản, quản lý hành vi, lớp ABA/VB,...Với lớp ABA cơ bản, bạn sẽ nhận được những gì ?

+ Trang bị kiến thức và kĩ năng cơ bản về can thiệp theo trường phái ABA cho trẻ có rối loạn phát triển. 
+ Tạo tiền đề kiến thức để tham gia các khóa tập huấn nâng cao, áp dụng phương pháp ABA cơ bản vào việc dạy trẻ tự kỷ những kỹ năng còn thiếu do khiếm khuyết cốt lõi của tự kỷ như Hành vi giao tiếp (VB), Tự làm chủ bản thân, khởi xướng (PRT), Cùng chú ý, Chơi, Tương tác (JASPER), Củng cố hành vi tích cực (PBS), với các chuyên gia quốc tế mà MOSAIC hợp tác
+  Được tham gia vào mạng lưới những người làm công tác chia sẻ kiến thức, can thiệp, kinh nghiệm, và cơ hội việc làm trong lĩnh vực tự kỷ nói chung.

 

Lớp ABA cơ bản tháng 5 tại Edusgroup.

 

Với giảng viên là Thạc sỹ Hồ Huyền Thương, người tốt nghiệp chương trình Thạc sỹ Phân tích hành vi ứng dụng ABA tại Mỹ, khóa học ABA cơ bản tháng 5 đã diễn ra tại Edusgroup thành công tốt đẹp với sự trang bị kiến thức chuyên nghiệp và kĩ năng khi tiếp xúc với trẻ tự kỷ.